Služby

Vztahy s médii a veřejností

Vztahy s médii a veřejností

Poradíme Vám, jak si vytvoříte a udržíte dobré vztahy s veřejností a médií.

Rozumíme komunikaci ve všech podobách. Známe média a umíme s nimi pracovat. Poskytujeme jim takové informace a v takové formě, abychom dosáhli dlouhodobého partnerství vedoucího k posílení značky a image firmy. Pracujeme cílevědomě a systematicky podle připravených komunikačních strategií a plánů. Uděláme z vás specialisty, odborníky a špičky ve svých oborech. Naučíme veřejnost milovat vaši značku, výrobky nebo služby.

Interní komunikace

Interní komunikace

Pomůžeme s fungováním vztahů uvnitř společnosti a zvýšíme loajalitu zaměstnanců.

I komunikace s kolegy, zaměstnanci, odboráři nebo akcionáři je součástí Public Relations. Pomůžeme vám s nastavením interní komunikace. Navrhneme systém kroků a opatření, jak komunikovat uvnitř společnosti, protože šťastní lidé jsou loajální a podávají nejlepší výkony.

Fungující e-komunikace

Fungující e-komunikace

Zajistíme, aby váš brand zářil v digitálním prostoru internetu a sociálních sítí.

Spolupracujeme s klienty na podpoře standardní komunikace prostřednictvím nových médií - s cílem maximálně využít potenciálu masovosti digitálního „word-of-mouth“. Identifikujeme e-Opinion Leadery, nastolujeme e-Agendu, doplňujeme komunikační mix o přímou komunikaci se zákazníky- uživateli s důrazem na zábavu, emoce a rychlou zpětnou vazbu.

Public Affairs

Public Affairs

Ze všech sil se snažíme pro naše klienty zajistit kvalitní vztahy se státem a regulátory.

Dobré vztahy se státní správou, samosprávou, kontrolními či dohledovými úřady, a v neposlední řadě se zájmovými sdruženími - to je rovněž důležitý prvek firemní politiky a komunikační taktiky. Zprostředkováváme pomocí našich kontaktů, aby se konkrétní informace dostaly k těm správným uším. Snažíme se mapovat možné problémy v předpisech, rozhodnutích a legislativě, které by mohly zkomplikovat firemní rozvoj.

Krizová komunikace

Krizová komunikace

Ochráníme Vás před reputační katastrofou, která se na Vás může zřítit.

Krize potká každého, je jen otázkou kdy. Dokonale zmapujeme potenciální komunikační rizika firmy, značky, výrobku či služby. Připravíme krizový manuál se zásadami jednání v krizi. Vyškolíme manažery a zodpovědné osoby v tom, jak přistupovat k médiím. S naší zkušeností dokážeme eliminovat možné negativní dopady každé možné krize na image firmy, její finanční sílu, klienty i zaměstnance.

Event PR

Event PR

Upořádáme pro Vás zajímavé akce vedoucí ke zviditelnění značky nebo výrobku.

Pomáháme klientům zajišťovat výstavy, konference, večírky nebo sportovní setkání. Přicházíme s nápady na obohacení firemní komunikace o prvky přímého marektingu na ulicích (samozřejmě vždy s mediálním potenciálem), často i formou zajímavých guerillových nápadů.